Công nhân xỉu bất thường, thưởng 20 triệu tìm kẻ phá hoại