Cử tri quận 2 đề nghị đưa 'đại án Thủ Thiêm' ra nghị trường Quốc hội