Đại tướng Lê Đức Anh với vấn đề Trung Quốc và biển Đông - VietNamNet