Đầu tư gần 2.000 tỉ đồng vào sân bay Cam Ranh - VietNamNet