Đề nghị Mỹ ủng hộ VN nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền - VietNamNet