Điều tra đối tượng mang súng, giả thẩm phán toà tối cao