Đòn biểu diễn trên đầu Bộ tư lệnh Không quân Sài Gòn - VietNamNet