Đứng giữa đường ray chờ tàu, bị hất xuống suối tử nạn - VietNamNet