Đường Trường Chinh ‘cong mềm mại không vì lợi ích nào'