Giữa thời bình, một số người TQ mở miệng là chiến tranh - VietNamNet