Hà Nội dẹp xích lô bám cửa đền Ngọc Sơn - VietNamNet