Hà Nội điều chuyển hơn 200 xe khỏi bến Mỹ Đình - VietNamNet