Hà Nội sắp họp bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch TP - VietNamNet