Hiện trường xe du lịch bị tông nát, 5 người thiệt mạng