Hơn 10.000 người Pháp ký đơn yêu cầu không chặt cây - VietNamNet