Kênh thối 'hồi sinh' thành đường đẹp ở Sài Gòn - VietNamNet