Không có chuyện Nhật dừng dự án ODA với VN - VietNamNet