'Không phải cứ nước lớn là có quyền nói to' - VietNamNet