Lấp sông Đồng Nai: Chưa hề hỏi ý kiến dân! - VietNamNet