Lệnh cấm câu cá "cho vui" ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè? - VietNamNet