Lũ miền Trung: Bộ TN&MT lập biên bản thủy điện Hố Hô vụ xả lũ - VietNamNet