Ly kỳ 65 lượng vàng mất trộm trong nhà Giám đốc Sở - VietNamNet