Metro Bến Thành- Suối Tiên sẽ chạy thử vào năm 2019 - VietNamNet