Mở cửa tham quan, góp ý tuyến Metro số 1 ở Sài Gòn - VietNamNet