Tết dương lịch miền Bắc rét đậm, núi cao có băng giá