Nếu ghi hình 'CSGT nhận tiền mãi lộ', phải xin phép ai?