Ngày khai giảng 5/9: Miền Bắc mưa lớn - VietNamNet