Ngoại trưởng Mỹ giục TQ ngừng xây dựng ở Biển Đông - VietNamNet