Người Hà Nội đi tiêm vắc xin Vero Cell - VietNamNet