Nguyên Bộ trưởng lo lắng chuyện tinh giản biên chế - VietNamNet