Nổ bồn chứa tại công ty Vedan, 1 người tử vong - VietNamNet