Nổ điện thoại, khách sạn suýt thành biển lửa - VietNamNet