Phản biện giống như 'đánh vào chỗ không' - VietNamNet