Rơi thang máy trong quán karaoke, nam thanh niên chết thảm