Sạt lở dữ dội gần 10 căn nhà ở miền Tây bị “hà bá” nuốt chửng