"Tập đoàn vé số" trong căn nhà 25 m2 ở Sài Gòn - VietNamNet