Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông nghẹt khách chơi lễ ngày 1/5 - VietNamNet