Thêm giàn khoan, TQ dần biến Biển Đông thành ao nhà - VietNamNet