Thời sự trong ngày: Phó phòng đập xe Chủ tịch tỉnh - VietNamNet