Thông tin ban đầu từ cảnh sát về vụ 6 người bị giết - VietNamNet