Thông xe toàn tuyến đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn - VietNamNet