Thủ tướng: Vào Đảng không phải để lên chức - VietNamNet