Thuê căn hộ sát phạt đỏ đen, nhóm ngoại quốc bị bắt giữ