Thuyền viên tàu Việt Nam bị cướp biển bắn đã tử vong - VietNamNet