TPHCM: Phá đường dây mại dâm trăm đô, chỉ tiếp khách Tây