TQ xây đường băng phi pháp trên đá Vành Khăn - VietNamNet