Tự xưng là biên tập viên của HTV, lừa đảo hàng loạt người