Vận chuyển 3,6 tấn xương động vật hôi thối trên xe tải - VietNamNet