Việt Nam đối phó dịch Ebola lớn nhất trong 4 thập kỉ - VietNamNet