VN-Campuchia không để vấn đề biên giới ảnh hưởng quan hệ - VietNamNet